Schenkingen

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke, kerkelijke gemeente. Als u overweegt om deze gemeente in de toekomst te steunen kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)-erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede-)erfgenaam benoemt, betekent dat dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Contact
Wanneer u het belangrijk vindt om onze plaatselijke gemeente geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met uw notaris of met ons college van kerkrentmeesters of het college van diakenen.

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pkn-havelte.nl
Diakenen: diaconie@pkn-havelte.nl
terug