ANBI diaconie

Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie
Lees meer 

ANBI gemeente

Bekijk de ANBI gegevens van onze gemeente
Lees meer 

Schenkingen

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Een van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente. Lees hier meer informatie.
Lees meer 

Bankgegevens

College van kerkrentmeesters
NL84 RABO 0373 721501

Diaconie
NL57 RABO 0363 3545 30