28 okt 2023

Nagenieten benoeming dominee

Een nieuwe dominee voor onze gemeente moet een feestje zijn en een feest was het! Een volle kerk met in de banken tussen de gemeenteleden het gezin, familie en vrienden van Willemien, mensen uit de plaatsen waar zij eerder gewerkt heeft en genodigden, die volle kerk werd een warm huis waarin we samen het feest van de intrede mochten vieren. Het bloemstuk op de rode tafel gaf een passend accent, het zingen van het kerkkoor onderstreepte het feestelijke karakter van de viering.

Ds. Marianne Gaastra had als interim-predikant het voorrecht om Willemien van Berkum aan onze gemeente te verbinden. Zij stelde de helder geformuleerde, maar ook formele vragen aan Willemien en aan de gemeente. Na het ja-woord van Willemien en dat van de gemeente konden we als gemeente een zegenwens over haar uitspreken: “Spreid Uw dragende vleugels over haar uit, spreid Uw warmende lichtglans over haar uit”.
Natuurlijk hopen we in de verscheidenheid van de gemeente op een vruchtbare samenwerking. Dit werd prachtig uitgebeeld in een appelboom die gegeven werd door de kinderen van de kerk. De kinderen lieten deze boom vrucht dragen met tekeningen en wensen in de vorm van zowel appels als peren. Willemien haakt hierop in als zij vertelt zich gedragen te voelen door Gods liefde; en dat samen werken en het laten zien waarvoor je staat en daarop bevraagd mogen worden, zijn vruchten zal afwerpen. In de overdenking gaat zij erop door. De lezing over de twee zonen, de ene een ja-zegger die nee deed en de andere juist een nee-zegger die ja deed, werd van verschillende kanten belicht. Ik noem daaruit dat God ons vraagt door het leven te gaan met het oog op Zijn Koninkrijk. Je bent mogelijk aarzelend, misschien eerst wel afwijzend, dat mag, maar het gaat erom wat je doet. Daarop mogen we elkaar bevragen. Het thema keerde terug in de woorden van de liederen, wat is het heerlijk om die in zo’n volle kerk samen te zingen.

Aansluitend aan de dienst werden Willemien en Alexander door ondergetekende toegesproken met een hartelijk welkom voor hun gezin namens onze gemeente. We mogen vertrouwen dat we in geloof verbonden zijn met elkaar, om voortaan samen verder te gaan. Ds. Johan Prosman uit Nijeveen sprak namens de collega-predikanten in de regio, wijzend op de woorden om samen aan de slag te gaan en burgemeester Rikus Jager, “ook een soort herder van dezelfde schapen”, verwelkomde het gezin in de lokale samenleving.

Met de koffie en voor iedereen en lekkere broodjes voor de gasten was er na afloop volop gelegenheid om elkaar in de Nije Wheeme (weer) te ontmoeten en na te praten. De plezierige sfeer waarin dat gebeurde, onderstreepte het goede verloop van de middag.

Deze middag was een feest waar we daarom trots op terug mogen kijken, het was een warm welkom. Allen die hieraan hun steentje bij hebben gedragen, hartelijk dank!

Klaas de Vries
Voorzitter kerkenraad
 
terug