Kliederkerk

Elke 2e zondag van de maand is er speciale aandacht voor de jongere generaties in de kerk. Komend seizoen willen we daarvan vier keer invullen met een Kliederkerk. Kliederkerk is voor alle leeftijden en is bedoeld voor mensen binnen én buiten de kerk. Op een creatieve manier ontdek je samen de betekenis van bijbelverhalen. Een kliederkerk bestaat uit drie delen: samen ontdekken – samen vieren – samen eten.

Bij Kliederkerk werk je vanuit een aantal kernwaarden:
  • Bijbel centraal: elke kliederkerk wordt er een bijbelverhaal of bijbels thema ontdekt.
  • Met alle leeftijden: de verschillende generaties leren van en met elkaar.
  • Creatief: in alles wordt gezocht naar een verrassende manier om samen te ontdekken hoe je in het voetspoor van Jezus kunt gaan.
  • Gastvrij: er is een sfeer waarin mensen, ongeacht leeftijd, sociale of godsdienstige achtergrond zich welkom en veilig voelen.
  • Vol vreugde vieren.
  • Kliederkerk is een vorm van vieren. Het alledaagse wordt verbonden met het heilige.

We zoeken mensen die het leuk vinden om mee te denken over de Kliederkerk en komend jaar een of meerdere kliederkerken voor te bereiden. Het voorbereidingsgroepje bespreekt samen het bijbelverhaal en wat ons daarin raakt. Daarna denken we na op welke manier we creatief aan de slag kunnen met het verhaal. Er is veel materiaal beschikbaar, dus we hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

Mijn droom is dat we met het voorbereidingsgroepje mooie gesprekken hebben en alles in goede banen leiden. De uiteindelijke zondag zijn we met een veel grotere groep mensen actief. We doen graag een beroep op de creativiteit en talenten van anderen!
De voorlopige data/thema’s voor komend seizoen zijn:
  • zondag 13 oktober (samen kerk ontdekken)
  • zondag 8 december (advent/kerst)
  • zondag 9 maart (Abraham)
  • zondag 8 juni (Pinksteren)

Vind je het leuk om een of meerdere kliederkerken mee voor te bereiden, laat het dan weten! Je mag meerdere keren meedoen, maar dat hoeft zeker niet. Je mag ook een voorkeur opgeven voor een datum of thema.

Dominee Willemien van Berkum
terug