19 nov 2023

Kerstoratorium 'De Verhalen' 17 december

Gezongen kerstverhaal gerelateerd aan onze tijd.
Het kerkkoor Havelte, aangevuld met gastleden heeft een modern kerstoratorium ingestudeerd, dat op twee plaatsen uitgevoerd zal worden. Het is een verzameling van verhalen over de kerst van vroeger en nu. Of het historisch allemaal zo gegaan is? Waarschijnlijk niet. Maar daar gaat het niet om. Met de verhalen over zijn geboorte probeerden de volgelingen van Jezus te verwoorden wat hij voor hen betekende. De belofte van een nieuw begin.

Belangrijker dan die overgeleverde verhalen zijn onze eigen verhalen. Die van toen zijn wij. De geboorte van Jezus krijgt pas betekenis als hùn verhalen gaan samenvallen met onze verhalen, met wat we zelf beleven, geloven, hopen- maar ook wat ons tot twijfel brengt en bezorgd maakt.

Een rode draad in de verhalen is dat die God nabij komt om mensen te bevrijden, hoe dan ook. Een tweede rode draad is dat het kleine meer is dan het grote. Met de geboorte van Jezus is de wereld niet radicaal veranderd. Kerstmis is uiteindelijk vooral droom, hoop en verwachting.

Dit kerstoratorium ‘de Verhalen’ wordt geïntegreerd in de kerkdienst op zondag 17 december 2023 om 10.00 uur in de Clemenskerk in Havelte. Voor- en tijdens de dienst is er samenzang van bekende adventsliederen. Het koor staat onder leiding van Johan L. Rodenhuis. Lector is Ds. Willemien van Berkum.

Ruth Pos begeleidt het koor op de piano en de samenzang op het orgel. Verder wordt er medewerking verleend door de fluitistes Victoria Nail-Price-Veenstra en Lisanne van Dam.
terug