Jeugd & Kinderkerk

Jeugdraad
Binnen onze gemeente is sinds 2010 een jeugdraad actief. In de jeugdraad wordt nagedacht over de richting die we op willen met het jeugdwerk in onze gemeente. Daarnaast organiseren we activiteiten voor (kleine) kinderen en tieners. Hierbij kun je denken aan de oppasdienst, de kinderkerk en de Paaschallenge. We komen eens per 6-8 weken bij elkaar voor overleg. Aan het begin van het nieuwe seizoen maken we een jaarplanning met alle activiteiten voor dat komende jaar. Als het je leuk lijkt om met ons mee te denken dan ben je van harte welkom.
Neem contact op via jeugdraad@pkn-havelte.nl

Kinderkerk
Elke tweede zondag van de maand van oktober t/m juni is er kinderkerk. Dit seizoen is er 4 keer een Kliederkerk, waarbij er allerlei leuke activiteiten zijn in de kerk. Daarnaast gaan we soms naar de kindernevendienst tijdens de verkondiging. En soms blijven de kinderen de hele dienst bij de ouders en is de hele dienst gericht op kinderen. Tijdens de kindernevendienst nemen we een lantaarntje mee dat door een van de kinderen wordt aangestoken aan de paaskaars. Tijdens de kindernevendienst lezen we een verhaal, knutselen we of doen we een spel.

De activiteiten voor de kinderkerk worden geleid door vrijwilligers. Wilt u of wil jij ook een keer meehelpen, of wil je meer weten? Neem dan contact op via jeugdraad@pkn-havelte.nl
terug