28 okt 2023

Gedachtenisdienst zondag 26 november

 
Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag komen we als gemeente om 10.00 uur bij elkaar in de Clemenskerk om degenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen door de dood te gedenken met liefde en respect. Nodig voor deze dienst gerust familieleden uit om samen met ons de overledenen te herdenken. We benoemen de pijn en het gemis. Het is een moment waarbij herinneringen boven komen en we aarzelend zoeken naar woorden. Tegelijk is het een zoeken naar de toekomst en het koesteren van de verbondenheid. Verbondenheid met elkaar als levenden, maar ook met hen die ons voorgingen.


Door het jaar heen zijn er mensen overleden waarvan de naam in een kerkdienst is genoemd. Voor hen werd een steentje op de altaartafel gelegd. Hendrik van Belkum leest de namen voor van hen die ons zijn ontvallen. Voor iedere naam die wordt genoemd wordt een lichtje aangestoken. Er wordt ook een kaars aangestoken voor die mensen waarvan de naam niet wordt genoemd, maar die op dit ogenblik van herdenken ook in onze gedachten en onze harten zijn. Mensen die gemist worden door hun geliefden, waar op deze aarde ook en wie ze ook zijn.

Misschien mist u bij de namen op de steentjes de naam van uw geliefde die toch ook een band had met onze gemeente en zou het u goed doen als zijn of haar naam toch genoemd wordt. Laat het dan weten aan:
ds. Willemien van Berkum:
tel. 06-24433548, email: dswillemien@gmail.com
Greet Bijl-Valk:
el. 0521-350255, email: genlsbijl@hetnet.nl

 
 
terug