28 mei 2024

Doe mee met Samen Jong

Komende maanden wil ik met jullie als gemeente aan de slag met het boek ‘samen jong’, geschreven onder redactie van Martine Versteeg.
Het boek ‘Samen Jong‘ kan ons als kerk in Havelte helpen om te luisteren naar de stem van jonge mensen. Het boek geeft zes kernwaarden die je kan toepassen om je geloofsgemeenschap te maken tot een plek waar álle generaties, ook jongeren, zich thuis voelen. Het boek gaat dus niet alleen over het jeugdwerk, het gaat over de hele gemeenschap. Het gaat om kerk zijn met álle generaties.

In zes kerkdiensten wil ik steeds een kernwaarde die in het boek behandeld wordt centraal stellen. In de week die daarop volgt zal die kernwaarde besproken worden met geïnteresseerde gemeenteleden. De samenstelling van de groep kan per keer verschillen. Je hoeft dus niet alle avonden mee te doen. Op deze manier hoop ik dat we met een brede groep mensen uit de gemeente aan de slag kunnen met het boek.

De opzet zal als volgt zijn:
 • Zondag 2 juni: kerkdienst met Bijbelse reflectie op kernwaarde 1: prioriteit geven aan jonge generaties.
 • Donderdag 6 juni 20.00 uur bespreking eerste kernwaarde
 • Zondag 16 juni: kerkdienst met Bijbelse reflectie op kernwaarde 2: Jezus’ boodschap serieus nemen.
 • Dinsdag 18 juni 20.00 uur: bespreking tweede kernwaarde
 • Zondag 14 juli: kerkdienst met Bijbelse reflectie op kernwaarde 3: hart voor jongeren hebben.
 • Dinsdag 16 juli 20.00 uur: bespreking derde kernwaarde
 • Zondag 8 september: kerkdienst met Bijbelse reflectie op kernwaarde 4: verantwoordelijkheid geven.
 • Donderdag 12 september 20.00 uur: bespreking vierde kernwaarde
 • Zondag 29 september: kerkdienst met Bijbelse reflectie op kernwaarde 5: een warme gemeenschap vormen
 • Dinsdag 1 oktober 20.00 uur: bespreking vijfde kernwaarde
 • Zondag 3 november: kerkdienst met Bijbelse reflectie op kernwaarde 6: beste buren zijn
 • Dinsdag 5 november: bespreking kernwaarde 6
 • Donderdag 14 november 20.00 uur: slotbespreking

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven bij de boekbesprekingen. Elke avond vormt een zelfstandig geheel. Als je slechts een of meerdere avonden erbij kunt zijn is het ook goed. Ook kun je gerust de avond bezoeken zonder dat je de voorafgaande dienst hebt bijgewoond. Wel vind ik het fijn om te weten op hoeveel mensen ik ongeveer kan rekenen. Daarom is het prettig als je je van tevoren aanmeldt. Liefst weet ik op zondag al hoeveel mensen er ongeveer meedoen in de week erop. Voorbereiding voor de avonden is niet nodig. U hoeft het boek ook niet aan te schaffen (mag wel natuurlijk).

Ik hoop dat we op deze avonden met een brede vertegenwoordiging vanuit de kerk aanwezig kunnen zijn, om samen na te denken hoe we kerk kunnen zijn voor álle generaties, jong én oud. Het kan zomaar zijn dat we naar aanleiding van deze avonden aanbevelingen doen aan de beleidscommissie of de kerkenraad. En wie weet wat we ter plekke al met elkaar in gang kunnen zetten?!

Dominee Willemien van Berkum
 
terug