12 jul 2023

Kerkkoor Havelte - projectkoorleden gevraagd

Het Kerkkoor Havelte heeft na de succesvolle uitvoering van het Pinksteroratorium “Aanwezig” voor de tweede keer dit jaar een nieuw project in petto. Op zondag 17 december 2023 om 10.00 uur zal in de Clemenskerk in Havelte het Kerstoratorium “De Verhalen” van Michaël Steehouder worden uitgevoerd en op maandag 25 december om 10.00 uur worden delen uit het oratorium gezongen in de gereformeerde kerk in Nijeveen. De muzikale leiding is in handen van Johan Rodenhuis.

Het Kerstoratorium is geschreven door Michaël Steehouder met muziek van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen. Het is een Nederlandstalig stuk met tussendoor gesproken teksten.

Omdat u in het verleden wel eens of meerdere keren hebt meegedaan met een project van Kerkkoor Havelte, brengen we dit project graag onder uw aandacht. Wie graag wil zingen wordt van harte uitgenodigd om aan dit project mee te doen. De bijdrage voor deelname is € 10,- per (deel van de) maand. Zangers en zangeressen voor elke stemgroep zijn van harte welkom.

We repeteren op de donderdagmorgen van 09.30 uur tot 11.15 uur in de Clemenskerk in Havelte. De repetities starten op donderdag 17 augustus aanstaande.

Wij bevelen dit project van harte bij u aan. Wilt u nadere informatie over het project dan kunt u contact opnemen met het bestuur van het Kerkkoor;

Schroom niet, stel uw vraag of geef u direct op. U bent van harte welkom.

Met vriendelijk groet,
namens het bestuur,

Rick Schuring,
Voorzitter

terug