Privacy

Voorjaar 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de werking getreden. Vanaf die datum moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan die nieuw wetgeving. Dit geldt ook voor kerkgenootschappen zoals onze kerk.

Alhoewel de meeste regels al werden toegepast, zijn er ook aanscherpingen. Het is goed dat we gekeken hebben naar de gang van zaken, dit hebben getoetst op de AVG-regelgeving en de gemaakte afspraken over gegevensbescherming hebben vastgelegd.

De grondslag voor onze afspraken hebben wij een privacy verklaring (statement) opgesteld. Wij gebruiken hiervoor het model Privacy Statement van de Protestantse Kerk in Nederland. In het Statement staat omschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. 
 
U kunt het Privacy Statement hier inzien.
terug