28 mei 2024

Nieuws: aanpak Nije Wheeme en beleidsplan

Aanpak Nije Wheeme.
In april heeft de kerkenraad een impressie kunnen bekijken van opties voor aanpassing van de Nije Wheeme. Deze impressie heeft nog geen uitgewerkte plannen, maar laat schetsend zien welke mogelijkheden er zouden kunnen zijn. Want het wordt wel tijd dat er wat gebeurt. Zo is het een wens dat er aandacht besteed wordt aan de bereikbaarheid van een nieuwe keuken met kortere lijnen naar de opslag. En als de akoestiek in de zalen beter wordt zal een grote wens van velen in vervulling gaan! Verder kan een andere aankleding van vloer, wanden en meubilair voor een warmere sfeer zorgen, zodat de Nije Wheeme zowel voor vergaderingen als voor andere ontmoetingen (bv na een uitvaartdienst) een goede plek kan zijn.

Nu kunnen ideeën plannen worden. We zien ze graag tegemoet!

Beleidsplan
Op de gemeenteavond van 23 april konden we met elkaar in gesprek over de toekomst van de gemeente. Een verslag van deze avond staat elders in het contactblad. En wellicht ten overvloede gezegd, wat was het fijn om met elkaar te spreken over wat ons bindt! 

De uitkomst van de avond is met het verslag van eerdere gesprekken over de toekomst van onze gemeente een richtinggevend uitgangspunt bij het schrijven van een vernieuwd beleidsplan. In de kerkenraadsvergadering van mei bespreken we de aanzet daarvoor. Wie willen er meedenken? Voor iedereen die de gemeenteavond heeft meebeleefd moet het wel een aantrekkelijk idee zijn om samen te mogen spreken en nadenken over kansen voor onze gemeente. De eerste twee mensen hebben zich al spontaan voor zo’n commissie aangemeld. Ook wat voor u?

Vanuit de kerkenraad, Klaas de Vries
 
terug