Stichting Adwuma Ye

De Stichting Adwuma Ye zet zich in voor mensen milieu in Tamale met concrete doelen en met zichtbare resultaten.

Het doel van de stichting is:
Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken. Ellen Seldenthuis, een Nederlandse vrouw die sinds 2004 in Ghana woont en werkt, is de bezielende kracht in Ghana. Zij draagt zorg voor opzet en uitvoering van de concrete taken. Er zijn verschillende projecten, maar de diaconie heeft gekozen voor

GET APPrenticeship and WORK!!
In dit project krijgen jongeren, die het niet makkelijk hebben om een bestaan op te bouwen, de kans om werkervaring op te doen in de werkplaats. Het uit kunnen oefenen van een ambacht, het zelfstandig kunnen werken en een inkomen hebben lost veel problemen op. Op dit moment zijn er 10 ‘stagiaires’ in de werkplaats aan de slag. Zij worden klaar gestoomd om zelfstandig naaister, timmerman, metselaar of weefster te worden. Het hiermee verdiende geld wordt gespaard en wordt besteed aan een praktische vervolgopleiding en de gereedschappen die daarvoor nodig zijn. Geweldig leuk en mooi om te zien waar dat toe leiden kan! Een half jaar lang een jongere in de werkplaats begeleiden, klaarstomen voor de praktische vervolgopleiding, gereedschappen en materialen aanschaffen en de opleiding bij een Master betalen, kost per leerling 350 euro.

Wilt u hier meer over weten ? Zie de website: www.adwuma-ye.co

terug