24 mrt 2024

gemeenteavond

Het is alweer zo’n 7 jaar geleden dat we met elkaar hebben gesproken over welke kant we als gemeente op willen gaan. Later zijn er in het kader van de beroepingsprocedure avonden geweest met een grotendeels vergelijkbare insteek. Nu is het hoog tijd om een nieuw beleidsplan op te stellen: waaraan geven we in de komende jaren prioriteit, waar liggen onze kerntaken? Zijn we kerk voor de mensen van nu of willen we proberen zoveel mogelijk toekomstbestendig te zijn? Doen we het dan alleen of samen met het dorp, of met buurgemeentes? Besteden we ons geld aan onderhoud van gebouwen, de stenen of aan mensen? Hoe willen we vieren en hoe willen we diaconaal actief zijn? De kerkenraad wil graag met u in gesprek over dergelijke belangrijke vragen. Ik zou zo zeggen, noteer de datum en doe mee!
terug