31 jul 2023

Commissie eredienst

De commissie eredienst zoals deze jaren heeft bestaan, houdt met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar op te bestaan. De afgelopen jaren hebben verschillende andere groepen binnen de kerk of gemeenteleden/ambtsdragers taken overgenomen.

De commissie eredienst is er dan vanaf september niet meer, maar wat wel blijft is de coördinatie van alles rondom de eredienst. Er wordt 2x per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle zaken die met de eredienst op zondag te maken hebben, waarbij de volgende vragen gesteld worden: sluit het bij elkaar aan, wat past wel en wat past niet?

Voor deze bijeenkomst worden alle betrokkenen uitgenodigd, hierbij kan gedacht worden aan de preekvoorziener (die de planning bijhoudt welke voorganger er op welke zondag is), een afvaardiging van een groep mensen die bijzondere diensten (zoals bijv. een Taizé dienst of inspiratiedienst en vespervieringen in de advent periode of de 40 dagentijd) voorbereiden/organiseren, Kerkdienst Online team, Lerende Weg, de jeugdraad en de organisten. De bijeenkomsten worden in het najaar van 2023 en in het voorjaar van 2024 georganiseerd.
terug