21 apr 2024

Cantatedienst 26 mei

‘Een taal van liefde’ is een eigentijdse pinkstercantate op teksten van Michaël Steehouder. De muziek is geschreven door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Het wordt uitgevoerd door het projectkoor Appelscha onder leiding van Johan Rodenhuis, met begeleiding van Ruth Pos op de piano.

De cantate is een bezinning op de taal en op de kracht van woorden. Met woorden typeren wij de wereld om ons heen. Met taal en woorden uiten we onszelf, verhouden we ons tot elkaar. Woorden kunnen verdelen, kleineren, maar ook opbouwen.

De cantate verwijst naar verschillende bijbelverhalen waarin woorden en taal een rol spelen: het scheppingsverhaal, de spraakverwarring van Babel en natuurlijk het pinksterverhaal waarin de leerlingen zichzelf verstaanbaar kunnen maken.

De cantate vraagt en wenst een wereld vol van zegenende taal. Een taal die opbouwt, een taal die waardeert, woorden die als een warme deken zijn.
Van harte welkom: zondag 26 mei om 10.00 uur.
 
terug