24 mrt 2024

Godsdienstig Vormings Onderwijs

Het lijkt mij goed om me even voor te stellen: ik ben Marijke  Bos en woon in Havelterberg. Ik geef met veel plezier PCGVO, Protestants Christelijk godsdienstig
vormings onderwijs, aan kinderen van de bovenbouw van de Bosrank. Ik vertel mooie Bijbelverhalen en vind het heel fijn om met de kinderen in gesprek te gaan over allerlei thema's. De kinderen doen enthousiast mee in de les. We zingen, knutselen, tekenen of doen een spel samen. Het is een feest om de kinderen les te geven. Ik ben dankbaar voor hun openheid en betrokkenheid.
 
In april mogen de kinderen weer kiezen of ze naar GVO willen volgend jaar. Ik hoop dat er veel kinderen zich opgeven voor GVO-les. Op dit moment geef ik GVO aan een klein gedeelte van de kinderen op school. Willen jullie bidden voor meer kinderen, die de mooie verhalen over Gods liefde mogen horen? Het is heel mooi dat er GVO gegeven kan worden bij de Bosrank. Vorig jaar werd er GVO gegeven aan groep 6, 7 en 8. Volgend jaar lijkt het er op dat alleen groep 7 en 8 GVO krijgen. Hopelijk komt er ruimte voor meer groepen.

Hartelijke groeten van Marijke Bos
 
terug