A- A A+

Header PKN

  Voedselbanken

Op 14 november willen wij als Diaconie van de PKN Havelte een inzameling van goederen houden. De goederen zijn bestemd voor alle cliënten van de gemeente Westerveld.
De armoede ligt vaak op de loer vlak om de hoek.
Geld via de collecte is uiteraard heel belangrijk, maar ook houdbare goederen zijn een welkome aanvulling voor de organisatie van de Voedselbank. Zij kunnen dit dan naar eigen inzicht gebruiken om zo een compleet pakket te maken, dat twee wekelijks uitgedeeld kan worden aan de cliënten.
Daarom vragen wij alle mensen in Havelte, Uffelte, Darp en Havelterberg om iets te komen brengen voor deze inzameling.
Dat kan ’s zondags voor de kerkdienst of
zaterdag 13 november van 11.00 uur tot 12.00 uur in de Nije Wheeme, naast de kerk.
Bij de inzameling houden wij de Corona regels volgens het RIVM in acht.
Graag alleen houdbare producten die een tijdje kunnen worden opgeslagen, zoals: rijst, pasta's, soepen, sausen, houdbare melk, blikken of potten groente, suiker, thee, tandpasta, broodbeleg. Vooral koffie en wasmiddelen zijn zeer welkom.
Wij zorgen dan dat alles weer bij de Voedselbank komt.
Laten wij de cliënten in deze moeilijke Coronatijd eens extra blij maken!
Van harte aanbevolen en alvast hartelijk bedankt.

 

Namens de Diaconie van de PKN-Havelte,
Anneke Mulder

 

 

7 november Oogstdankdienst, dag van delen en dankbaarheid.

Na de oogstdankdienst in de Clemenskerk is het Oogstdienst2021
de gewoonte van de protestantse gemeente om
een fruitbakje te brengen bij mensen die ziek zijn,
ongeacht of zij lid zijn van onze kerk.
Wij vragen u allen daarom of u fruit zou willen doneren
om zo tot mooi gevulde bakjes te komen.
U kan het fruit inleveren op zaterdag 6 november tussen 9.00 uur en 11.00 uur
in de Nije Wheeme (naast de kerk) in Havelte of
bij de fam. Van Belkum, Dorpsstraat 22 in Uffelte.
Bij het inbrengen houden wij de Corona regels volgens het RIVM in acht.

 

Wij hopen op een mooie opbrengst.
Alvast hartelijk bedankt.

 

Namens de diaconie van de PKN-Havelte,
Anneke Mulder

 

 

Kerk Havelte Kerk Uffelte

 

 

 

 

 

 

Kerkenraad protestantse gemeente Havelte e.o.

Digitale nieuwsbrief aan gemeenteleden 24 september 2021

 

In deze nieuwsbrief leest u over de verruiming van het aantal zitplaatsen dat we kunnen gebruiken in de kerk van Havelte, waarom onze Uffelter kerk nog niet gebruikt wordt, dat we weer beginnen met de bloemengroet vanuit de dienst, dat er dit najaar huiskamergesprekken zullen zijn en koffieochtenden op de rol staan en tenslotte de aankondiging van een gemeenteavond.
Kortom, er gebeurt weer veel, doet u mee?

 

Coronamaatregelen in de kerk na 25 september

Den Haag heeft op grond van de langzamerhand verbeterende situatie rond de coronabesmettingen besloten om de maatregelen te versoepelen. Ook onze gemeente kan de regels aanpassen. De kerkenraad heeft in lijn met het PKN-advies besloten om geen Coronatoegangsbewijs te vragen bij kerkbezoek. We blijven wel placeren en gepaste afstand houden, dat is ongeveer 1 m. Op deze wijze kunnen we meer banken gebruiken.
Wat blijft is de belangrijkste maatregel, namelijk dat we onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Dus bij twijfel over gezondheid en die van uw contacten komt u niet naar de kerk maar pakt u uw laptop of tablet om de dienst digitaal mee te vieren.
We kunnen ons voorstellen dat er ook gemeenteleden zijn bij wie het bewaren van afstand een veilig gevoel geeft. Daarom zullen er in de kerk nog een paar banken zijn waarin wordt vastgehouden aan de 1,5 m.
Overigens is het niet alleen de onderlinge afstand die bepalend is. Ook ventilatie speelt een rol. En in Uffelte zijn zowel de afstand als de ventilatie een probleem. Dit maakt het voorlopig onmogelijk om met het aantal mensen dat voor corona in Uffelte de dienst meevierde, daar te kerken. Dat zullen we dus nog niet doen. Erg jammer, omdat we ook de Uffelter kerk nodig hebben om ons 'gezicht' te laten zien in de dorpen.
In oktober, waarschijnlijk in november en mogelijk ook nog in december wordt er daarom geen dienst gehouden in de Uffelte. We houden u op de hoogte.


Bloemengroet weer vanuit de dienst

In het contactblad heeft u kunnen lezen dat zodra de kerkdeuren wat verder open gaan en er weer meer mensen in de kerk kunnen komen, we de bloemengroet weer vanuit de viering gaan verzorgen. En dan wordt aan kerkgangers gevraagd de bloemen te bezorgen.
Binnenkort is het zover, we pakken dit op vanaf zondag 3 oktober.


Bijpraten? Huiskamergesprekken herfst 2021

 Bijpraten2021

In de maanden oktober en november worden er huiskamergesprekken gehouden. Na een lange tijd van afstand kunnen we elkaar weer in kleine kring ontmoeten. In het kerkblad vindt u het inschrijfformulier. Maar mocht u dat over het hoofd gezien hebben, dan vindt u hier nogmaals de data en praktische informatie.
Er zijn 8 bijeenkomsten gepland:
maandagavond 11 oktober; woensdagavond 20 oktober; donderdagmiddag 21 oktober; dinsdagavond 26 oktober; donderdagavond 28 oktober; dinsdagmiddag 2 november; woensdagmiddag 3 november en maandagavond 8 november.
De middagbijeenkomsten beginnen om 15.00u. en de avonden om 20.00u. We zoeken nog een paar huiskamers! Maximaal 8 mensen per middag/avond, dat is inclusief de gastvrouw en/of de gastheer en de gespreksleiders.
U kunt zich opgeven bij Aukje Westra & Vijko Top. Opgave voor donderdag 30 september. Na 4 oktober krijgt u van ons te horen waar de bijeenkomst gehouden wordt.
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0521-769066 of 06-37594569 (AW) 06-21301219 (VT)
De gespreksleiders: Klaas en Emmie van den Broek, Vijko Top, Aukje Westra en Pauline van der Zee

 

Koffieochtenden, maar vooral studie- en gespreksgroep

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af.
Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kennismaken.
We gebruiken het boek ‘In mij stroomt een rivier’ als uitgangspunt voor het gesprek. Over de inhoud staat op de achterflap:

 

‘Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit. - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen?
De bijdragen zijn kwetsbaar en persoonlijk en de titels getuigen daarvan: van gordijnengel tot godsgeloof, van oude paden en diep verlangen tot een spiritueel rondje over het erf. Tegelijk weerspiegelen de teksten een tijd waarin het geloof in Nederland fundamenteel van plaats en karakter veranderd is. Voorgangers hebben daar dagelijks mee van doen. Hoe gaan zij ermee om en wat betekent het voor hun eigen geloofsontwikkeling?

 

De koffieochtenden zijn vanaf 6 oktober t/m april, op de eerste woensdag van de maand, van 9.30 - 11.00 uur in de Nije Wheeme/Clemenskerk.
Gespreksleiding is in handen van Vijko Top.

Aan de koffieochtenden zijn geen kosten verbonden

 

Gemeenteavond, donderdag 11 november

 

Kinderen zijn nog wel ergens voor te porren, lampionnetjes maken, liedjes leren, ’s avonds nog op pad. Vooral als het allerlei lekkers oplevert!

 

In de wereld van volwassenen gaat het vaak anders, zeker als er geen directe beloning volgt.
Daarom is er in alle verenigingen eenzelfde probleem: vrijwilligers gezocht! Korte projecten wil misschien nog wel, maar probeer maar eens bestuursleden te vinden. En onze gemeente loopt daar ook tegenaan.
Menskracht en plezierige samenwerking zijn reden geweest om ons bestuur, de kerkenraad, eens tegen het licht te houden. Een begeleidingstraject met adviseur Jenneke Span heeft geleid tot het voorstel om te gaan voor een kleine kerkenraad. Dit willen we graag met u bespreken, in het contactblad van eind oktober kunt u hierover meer lezen.


We rekenen op een goede avond, met een opbouwend gesprek in een plezierig samenzijn. Enne, we zingen wellicht wel, maar uw lampionnetjes kunt u thuislaten!


Gemeenteavond 11 november, kruist u de datum alvast aan?

 

 

Lichtjes avond op 5 november.

Wij maken u nogmaals attent op de lichtjesavond, welke op 5 november gaat plaats vinden. Voor de tweede keer zal door samenwerking tussen kerk en begrafenisvereniging de zogenaamde lichtjes avond plaats vinden. U heeft deze avond de gelegenheid om op de begraafplaats een glazen potje met waxine lichtje te plaatsen bij een graf van een dierbare. Voor degenen die elders een dierbare hebben begraven of gecremeerd wordt een centraal hart gemaakt, waarin een lichtje geplaatst kan worden.


U kunt van 19.00 tot 19.15 u. starten van onder de toren van de kerk. Met het lichtje wat uitgereikt wordt kan de weg worden overgestoken naar de begraafplaats. De paden op de begraafplaats zullen verlicht worden. Een doedelzakspeler zorgt voor achtergrond muziek.


Na de rondgang over de begraafplaats bent u welkom in de kerk. Bij binnenkomst in de kerk wordt u gevraagd een corona toegangsbewijs en legitimatie te tonen. De bijeenkomst in de kerk zal ook online worden uitgezonden via www.pkn-Havelte.nl. Het programma in de kerk begint om ca. 19.40 u. Medewerking wordt verleend door trompettist Sandra Veenstra in samenwerking met organist Klaas de Haan. Enkele gedichten worden voorgelezen door Geesje Oosting. Het thema zal worden toegelicht door ds. Top.


Hartelijk welkom op 5 nov. Vanaf 19.00 u. onder de toren van de PKN kerk.

 

We zijn in beeld!

 InBeeld

Een dienst in de Clemenskerk kan niet alleen beluisterd maar ook bekeken worden. Boven, naast het orgel, is een camera geïnstalleerd. Die maakt opnames van wat er op het liturgisch centrum gebeurd. De uitzending is iedere zondag vanaf 10.00 uur live te volgen. Ga naar https://www.pkn-havelte.nl, , ga naar Online kerkdiensten en  Live uitzendingen en u kunt thuis mee genieten.

De digitale nieuwsbrief

Verspreiding en aandacht

Door alleen de bekende adressen te gebruiken zal met de digitale nieuwsbrief niet iedereen bereikt worden. We roepen u op, zeker als u merkt dat gemeenteleden overgeslagen worden,  om deze brief te delen.
En om e-mailadressen door te geven!

 

E-adres doorgeven? Dat kan bij een van ons:

Ineke Zijlstra, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leny de Zeeuw, ledenadministratie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Online kerkdiensten beluisteren

 

Deze online kerkdiensten zijn te vinden bij Hoofdmenu -> Live kerkdiensten -> Live meeluisteren of Diensten (Hier kunt u eerder opgenomen diensten beluisteren).

 

 

Verandering in het lidmaatschap van de kerk

Voor sommige leden binnen onze kerk geldt dat zij ingeschreven staan als niet-gedoopt (geboorteleden), soms zelf zonder dat ze dat weten. Dit komt omdat in het verleden kinderen van ouders die lid waren automatisch ook ingeschreven werden. De landelijke kerk heeft besloten om deze registratie van de niet-gedoopten te laten vervallen.
Dit betekent voor ons als Protestantse Gemeente te Havelte dat de registratie van ongeveer 400 niet-gedoopte leden aangepast moet worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en woont samen met een partner/kinderen die doop- en/of belijdend lid is, uw registratie is omgezet naar mee-geregistreerd lid.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en steunt de kerk jaarlijks met een gift. De kerk ervaart dit als een blijk van verbondenheid, uw registratie is omgezet naar Vriend.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en heeft een brief ontvangen (of ontvangt deze samen met de Actie Kerkbalans) met de vraag of u Vriend wilt worden of uw registratie wilt beëindigen.
Pastorale zorg is er voor iedereen, of u nu lid, mee-geregistreerd of Vriend bent van de kerk. En als kerk zijn wij er ook voor iedereen die op zoek is naar zingeving.
Heeft u vragen over uw registratie, of heeft u bezwaar tegen de verandering? Neemt u dan contact op met Ineke Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries, voorzitter
Ineke Zijlstra, scriba

Teruglezen tekst kerkdiensten

Nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden zal de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

Ivm de Corona maatregelen is de uitgifte gewijzigd, nadere informatie volgtI.v.m. de Corona maatregelen is de uitgifte gewijzigd, nadere informatie volgt.

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdiensten

zo 31 okt 2021 10:00 uur
Mw. A. Streutker-Betting, Beilen
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 07 nov 2021 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
zo 14 nov 2021 10:00 uur
Ds. Vijko Top
Clemenskerk, Havelte en Online
Aandacht voor kinderen
zo 21 nov 2021 10:00 uur
Ds. Aukje Westra
Clemenskerk, Havelte en Online
Laatste zondag kerkelijk jaar
zo 28 nov 2021 10:00 uur
Mw. P. van der Zee, Havelte
Clemenskerk, Havelte en Online
1e adventszondag
zo 05 dec 2021 10:00 uur
Mw. J. Luten, Zuidwolde
Clemenskerk, Havelte en Online
2e adventszondag

Ook in de kerk

vr 05 nov 2021 19:00 uur
Lichtjesavond
Clemenskerk, Havelte
do 11 nov 2021 00:00 uur
Gemeenteavond
Clemenskerk, Havelte