A- A A+

Header PKN

Protestantse Gemeente Havelte

De Protestantse Gemeente Havelte maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland, PKN.
Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waar wij met elkaar zijn verbonden in onze zoektocht naar de zin van ons leven; voor ons is daarbij het woord van God onmisbaar en richtinggevend. In deze geloofsgemeenschap - maar ook daarbuiten - willen wij ons best doen mensen ruimte en geborgenheid te geven, zoals God ons die schenkt, opdat een ieder tot zijn recht kan komen.
De zondagse eredienst zien wij als middelpunt van het samen kerkelijke gemeente zijn. Vanuit die zondagse eredienst nodigen wij een ieder uit deel te nemen aan het samen dienstbaar zijn en aan het samen leren.
Het elkaar ontmoeten hoeft zich niet te beperken tot de zondag. Vele activiteiten door het jaar heen geven mogelijkheden om met elkaar gedachten en ervaringen uit te wisselen, jezelf nuttig te maken, jezelf te ontplooien, kortom met elkaar Gods woord gestalte te geven.

 

GedenksteenKerkHavelte

Kerkdiensten

zo 29 mei 2022 10:00 uur
Ds. Marianne Gaastra
Clemenskerk, Havelte en Online
Doopdienst
zo 05 juni 2022 10:00 uur
Ds. J. Hommes, Glimmen
Clemenskerk, Havelte en Online
Pinksteren
zo 12 juni 2022 10:00 uur
Ds. Marianne Gaastra
Clemenskerk, Havelte
zo 19 juni 2022 10:00 uur
Dhr. P. van Engen, Noordwolde
Clemenskerk, Havelte
zo 26 juni 2022 10:00 uur
Ds. Marianne Gaastra
Clemenskerk, Havelte
zo 03 juli 2022 10:00 uur
Mevr. Ds. T. Braam, Wittelte
Clemenskerk, Havelte

Ook in de kerk

Agenda is leeg