24 mrt 2024

Anton Kappert Onderscheiden

Anton heeft veertig jaar zijn betrokkenheid en inzet getoond bij de jaarlijkse  "Actie Kerkbalans”. Lange tijd was hij de coördinator van de actie binnen onze kerkelijke gemeente te Havelte. Het organiseren en het vervolg daarop hield hij nauwkeurig bij. Vele malen liet Anton weten dat hij toch wel een zeer kwetsbare
positie binnen het geheel had en dat het tijd werd naar opvolging te zoeken. Dit laatste is in gang gezet.

Het college van kerkrentmeesters wilde haar erkentelijkheid voor de inzet van Anton tot uitdrukking brengen. Dit werd ondersteund door de  VKB door het toekennen van haar onderscheiding in GOUD met oorkonde. Na afloop van de kerkdienst op 17 maart werd de onderscheiding bij Anton opgespeld en ontving Anja, de echtgenote van Anton, een fraaie bos bloemen.

Het college van kerkrentmeesters


 
terug