A- A A+

Header PKN

Kerk HavelteKerk Uffelte
Kerkenraad Protestantse gemeente te Havelte e.o.

 

Digitale nieuwsbrief aan gemeenteleden 11 juni 2021

 

De kerk is weer open!

De kerken zijn weer open. Dat geldt ook voor de voor Clemenskerk in Havelte. Eindelijk! U bent van harte welkom. Vooraf inschrijven is niet nodig, er worden maximaal 45 mensen toegelaten. We nemen natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen in acht. Voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Iedereen die naar de kerk gaat, wil graag met een veilig gevoel naar binnen gaan. Daarom: bij binnenkomst noteert u uw naam en telefoonnummer. We houden anderhalve meter afstand en als we in beweging zijn, hebben we mondkapjes op. Probeer a.u.b. de corona-regels na te leven. Ook wie twee keer is gevaccineerd kan nog ziek worden of een ander besmetten. De kerkdienst is via de digitale beeldverbinding thuis ook te volgen.
Nieuwsbrief20210611 1
Helaas mag er nog steeds niet gezongen worden. Ook samen koffiedrinken kan nog niet. Maar we gaan ervan uit dat deze beide voor het kerk-zijn onmisbare activiteiten binnenkort weer mogelijk zijn. Voor actuele berichten: zie de website https://www.pkn-havelte.nl

 

Laat uw maat de maatslag zijn (psalm 150: 2 berijmd)
Nwsbrief20210604 2Zingen mag niet, maar in de handen klappen en tikken op de houten banken mag wel. Dat gaan we aanstaande zondag 13 juni dan ook doen. Vier gemeenteleden zingen liederen in verschillende ritmes. Johan Rodenhuis en Ruth Pos geven leiding aan de zangers en leren de kerkgangers maat te houden. We horen hoe Jezus iemand geneest en zo haar eigen maat leert te houden. De dienst is voorbereid in samenwerking met de leiding van de kinderkerk. Drie kinderen nemen afscheid van de kinderkerk omdat ze na de zomervakantie de overstap maken naar de middelbare school. Ze zijn niet in de kerk aanwezig, maar ze worden via de beeld- en geluidsverbinding wel door ons uitgezwaaid. We gaan in gesprek met alle kinderen thuis en laten ons zien en horen wat ritme is.

 

 

Verwarring ontwarren

Tenslotte wat verwarring ontwarren. In de lokale pers stond afgelopen weekend een bericht over een komende fusie van de kerken in Nijeveen. Ook de Gereformeerde Kerk van Nijeveen, Havelte en Wanneperveen doet daarin mee. De Gereformeerde Kerken hanteerden andere gemeentegrenzen als de Hervormde kerk, de kerkleden in Havelte vielen voor de Gereformeerde Kerk onder Nijeveen. En dat is in de naam nog terug te lezen. Maar de fusie is in Nijeveen en Kolderveen en voor alle duidelijkheid, onze Protestantse Gemeente Havelte, Uffelte e.o. staat daar buiten.

 Nieuwsbrief20210611 2

Overigens is het voor de genoemde kerken een prachtige stap om na jarenlang stapsgewijs steeds meer samen te werken nu ook echt samen te gaan, een gelukwens waard!

 

Permanente educatie

Ook predikanten moeten hun vakkennis up-to-date houden. Daarom organiseert de Protestantse Theologische Universiteit de permanente educatie voor predikanten. In de maand juni neem ik deel aan de cursus ‘Kerk en dorp’. Kerken krimpen, gemeenschappen versnipperen. Wat kunnen kerken in die situatie betekenen voor het dorp? Wat kan het dorp betekenen voor de kerk? Met welke mensen of instanties kan een dorpskerk samenwerken?

 

De deelnemers aan deze cursus, kregen ter voorbereiding een aantal vragen toegestuurd. Een paar van die vragen deel ik met u:
Maak een schatting van de ‘middelen’ (resources) van onze kerk. Met middelen denkt men niet direct aan hoe we er financieel voorstaan, of hoe de staat van onze gebouwen is, maar vooral wat er aanwezig is aan spiritualiteit, geloof, hoop, liefde en creativiteit.
Over welke talenten en vaardigheden beschikken gemeenteleden? Hoe staat het met de contacten in onze dorpen?
Zijn er trends zichtbaar?
Noem drie urgente issues in jouw dorpskerk.

 

KerkendorpIk loop al een poosje rond met deze vragen. Zo gericht heb ik niet eerder naar onze kerk en het verband tussen kerk en dorp gekeken. Na afloop van de cursus breng ik u op de hoogte van wat ik ontdekt heb.
De cursus wordt geleid door prof. dr. Henk de Roest en dr. Jacobine Gelderloos. Laatstgenoemde is in 2018 gepromoveerd op “de betekenis van dorpskerken voor de leefbaarheid van het platteland”.

 

Praktisch gezien betekent dit dat ik van 13-18 juni met studieverlof ben, plus enkele dagen in de weken daarvoor en daarna. Collega Vijko Top vervangt mij.

 

Aukje Westra

 

Voedselbanken

Op 20 juni willen wij als Diaconie voor de Voedselbank een inzameling van goederen houden. De goederen zijn bestemd voor alle cliënten van de gemeente Westerveld.
De armoede ligt vaak op de loer vlak om de hoek.
Houdbare goederen zijn een welkome aanvulling voor de organisatie van de Voedselbank. Zij kunnen dit dan naar eigen inzicht gebruiken om zo een compleet pakket te maken, dat twee wekelijks uitgedeeld kan worden aan de cliënten.
Wij vragen u, als u 20 juni naar de kerk komt (als dat weer mogelijk is), om iets mee te nemen voor deze inzameling. Graag alleen houdbare producten (minstens nog een maand houdbaar) die zij een tijdje kunnen opslaan zoals: rijst, pasta's, soepen, sausen, houdbare melk, blikken of potten groente, suiker, thee, tandpasta, broodbeleg.
Vooral koffie en wasmiddelen zijn zeer welkom
Wij zorgen dan dat alles weer bij de Voedselbank komt.
Laten wij de cliënten weer extra blij maken in deze moeilijke Coronatijd!

 

P.S. Mocht u zondags niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u uw goederen ook brengen op zaterdag 19 juni tussen 11.00 – 12.00 uur in de Nije Wheeme
naast de kerk.
Van harte aanbevolen en alvast hartelijk bedankt.

 

Namens de Diaconie,
Anneke Mulder

 

Bloemenactie 2021

Ook dit jaar heeft de 'commissie Bloemenactie' moeten besluiten dat er organisatorisch, vanwege de huidige situatie en regelgeving, geen Bloemenactie kan plaatsvinden. Er is nagedacht over een alternatieve vorm; ook dat geeft eenzelfde conclusie.
Wij hopen van harte dat de situatie volgend jaar verbeterd zal zijn en dat we de kerken van Havelte en Uffelte kunnen steunen met de opbrengst van 2022.
Wij wensen u allen een goede zomer en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,

De commissie:
Jan Mannes, Frans Hiemstra, Hennie Brugging, Kor Reins, Marijke Groen

 

Het vriendenboekje

Tien vriendenboekjes gaan momenteel rond in onze kerkelijke gemeente. Vanwege Corona niet persoonlijk kunnen ontmoeten. Dat is al een tijdje zo en het zal helaas ook nog wel even duren. Het is een gemis, weinig bezoek, geen diensten in de kerk (gelukkig wel online). Door middel van het vriendenboekje houden we toch een beetje contact. Velen van u hebben al een bijdrage geleverd. Het is een lust om de stukjes te lezen en de creativiteit te bewonderen. Denkt u nu ineens, ‘Oeps, dat boekje ligt al een poos in de boekenmand? Pak het op en geef het door aan de volgende die op het lijstje voorin het boekje staat. Het is de bedoeling dat het boekje ongeveer een á twee weken bij u logeert en dat u het dan weer doorgeeft. Erin schrijven is niet verplicht, het boekje is een uitnodiging, verras anderen met uw bijdrage.

 

 

 

We zijn in beeld!

 InBeeld

Een dienst in de Clemenskerk kan niet alleen beluisterd maar ook bekeken worden. Boven, naast het orgel, is een camera geïnstalleerd. Die maakt opnames van wat er op het liturgisch centrum gebeurd. De uitzending is iedere zondag vanaf 10.00 uur live te volgen. Ga naar https://www.pkn-havelte.nl, , ga naar Online kerkdiensten en  Live uitzendingen en u kunt thuis mee genieten.

Gebruiksplan Clemenskerk in Corona tijd.

Algemeen.
1. Per zondag is er maximaal één dienst.
2. Er wordt geen koffie geschonken na afloop van de dienst.
3. Er is geen gemeentezang, zingen is een mogelijke bron van besmetting. We maken gebruik van alternatieve muziekvormen.
4. De onderlinge afstand tussen bezoekers is 1½ meter; deze afstand geldt niet voor gezinsleden.
5. In het kerkgebouw geldt één richtingsverkeer, zodat we elkaar niet hoeven te passeren op een te kleine afstand.
6. Mensen die verkouden zijn of zich niet fit voelen worden gevraagd niet te komen.
7. Er is geen vrije keuze van zitplaatsen tijdens de dienst. De coördinatoren wijzen de bezoekers een zitplaats aan.
8. Bij de ingang van de kerk en in het toilet zullen ontsmetting middelen worden geplaatst.
9. Er wordt een gebruikersplan, met algemene regels over het gebruik, schoonmaak en andere huishoudelijke zaken, gemaakt voor de kerk.

 

 

De digitale nieuwsbrief

Verspreiding en aandacht

Door alleen de bekende adressen te gebruiken zal met de digitale nieuwsbrief niet iedereen bereikt worden. We roepen u op, zeker als u merkt dat gemeenteleden overgeslagen worden,  om deze brief te delen.
En om e-mailadressen door te geven!

 

E-adres doorgeven? Dat kan bij een van ons:

Ineke Zijlstra, scriba, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leny de Zeeuw, ledenadministratie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Online kerkdiensten beluisteren

 

Deze online kerkdiensten zijn te vinden bij Hoofdmenu -> Live kerkdiensten -> Live meeluisteren of Diensten (Hier kunt u eerder opgenomen diensten beluisteren).

 

 

Verandering in het lidmaatschap van de kerk

Voor sommige leden binnen onze kerk geldt dat zij ingeschreven staan als niet-gedoopt (geboorteleden), soms zelf zonder dat ze dat weten. Dit komt omdat in het verleden kinderen van ouders die lid waren automatisch ook ingeschreven werden. De landelijke kerk heeft besloten om deze registratie van de niet-gedoopten te laten vervallen.
Dit betekent voor ons als Protestantse Gemeente te Havelte dat de registratie van ongeveer 400 niet-gedoopte leden aangepast moet worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en woont samen met een partner/kinderen die doop- en/of belijdend lid is, uw registratie is omgezet naar mee-geregistreerd lid.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en steunt de kerk jaarlijks met een gift. De kerk ervaart dit als een blijk van verbondenheid, uw registratie is omgezet naar Vriend.
• U staat geregistreerd als niet-gedoopt en heeft een brief ontvangen (of ontvangt deze samen met de Actie Kerkbalans) met de vraag of u Vriend wilt worden of uw registratie wilt beëindigen.
Pastorale zorg is er voor iedereen, of u nu lid, mee-geregistreerd of Vriend bent van de kerk. En als kerk zijn wij er ook voor iedereen die op zoek is naar zingeving.
Heeft u vragen over uw registratie, of heeft u bezwaar tegen de verandering? Neemt u dan contact op met Ineke Zijlstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de kerkenraad,
Klaas de Vries, voorzitter
Ineke Zijlstra, scriba

Koffieochtenden / Leerhuis

De koffieochtenden zijn van karakter veranderd: het is meer een studie- en gespreksgroep geworden. Een boek vormt het uitgangspunt voor het gesprek. En dat gesprek kan alle kanten uitgaan: dat hangt van de deelnemers af. 

 

Niet alleen voor gelovige mensen kunnen deze ochtenden verrijkend zijn. Ook nieuwsgierige mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben zijn van harte welkom. U kunt vrijblijvend een keer komen kennismaken. 

 

We lezen het komend seizoen gedeelten uit het boek ‘In mij stroomt een rivier’.
Op de achterflap van het boek is geschreven:
‘Remonstranten benadrukken graag de diversiteit van hun spiritualiteit. - 'Geloof begint bij jou'. Maar hoe zit het met hun voorgangers: wat betekent geloof voor hen? Het honderdjarig bestaan van het Convent van Remonstrantse Predikanten vormt voor vierentwintig remonstrantse predikanten een mooie aanleiding om iets te schrijven over de bron van hun spiritualiteit. De variëteit aan invalshoeken inspireert en geeft de lezer ruimte een eigen weg te gaan.

 

Gespreksleider: Vijko Top
Plaats: Nije Wheeme/ Clemenskerk Havelte
Wanneer: eerste woensdag van de maand. Van oktober 2021 t/m april 2022.
Tijd: 9.30 – 11.00 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Teruglezen tekst kerkdiensten

Nadat de kerkdienst heeft plaats gevonden zal de tekst van deze dienst op de website worden gepubliceerd. U kunt deze tekst vinden onder het menu-item 'Tekst Kerkdiensten'.

 

 

Bij wie hoor ik?

Twee dominees in één gemeente, dat kan verwarring scheppen. Want wie hoort bij wie? In overleg met de kerkenraad en onze begeleidingscommissie is er een indeling gemaakt. De predikanten zijn gekoppeld aan de contactpersonen en hun wijken. We komen allebei in alle dorpen. Maar wij kunnen ons voorstellen dat u niet uit uw hoofd weet in welke kerkelijke wijk u woont. Daarom hieronder een opsomming van straten, deels voor de ene predikant, deels voor de andere. U hoeft dit overzicht niet uit uw hoofd te leren. Als u naar de pastorie belt, kijken wij wie bij wie u hoort. En, zoals al eerder gezegd, we zijn flexibel. Indien nodig of wenselijk ruilen we.
Wijkindeling Predikanten zie  Hoofdmenu/Gemeente/adressen

 

Wegwijzer

 

 

Collectemunten

Ivm de Corona maatregelen is de uitgifte gewijzigd, nadere informatie volgtI.v.m. de Corona maatregelen is de uitgifte gewijzigd, nadere informatie volgt.

Geld moet rollen

Waarom collectemunten i.p.v. collectebonnen en wat zijn de voordelen?

  • Munten gaan langer mee en zijn duurzamer voor het milieu.
  • Munten zijn veel makkelijker te tellen op kleur.
  • Munten zijn hygiënischer, eventueel makkelijk te wassen.
  • Introductie van de € 2,- munt, naast de € 0,50 en de € 1,00 munten.
  • Altijd gepast, nooit meer op zoek naar kleingeld.
  • Geen contant geld meer in omloop.
  • Ontvangst van een duplicaat van de machtiging als betalingsbewijs voor de Belastingdienst.

De munten zijn 29 mm reliëfmunten met de volgende kleuren:

  • € 0,50 groen
  • € 1,00 rood
  • € 2,00 blauw

De munten worden verkocht in sets van 20 stuks van eenzelfde muntwaarde (of een veelvoud hiervan). Bij aankoop tekent u een machtiging als betalingsbewijs. Dit is tevens een bewijs voor de Belastingdienst i.v.m. de ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)-status van kerken.

Voor de tijden van Verkoop/uitgifte zie rubriek Collectemunten.

 

Kerkkoor

Het kerkkoor staat onder leiding van dirigent  Johan Rodenhuis.
Het kerkkoor repeteert op donderdagochtend van 09.30 – 11.15 uur in de Nye Wheeme .
Ook kijken wij uit naar nieuwe leden , vooral een paar mannen die het koor wat meer body kunnen geven .
U bent van harte welkom .

Voor meer informatie: klik hier

Kerkdiensten

zo 20 juni 2021 10:00 uur
Ds. M. Boersma, Wapenveld

Clemenskerk, Havelte en Online
zo 27 juni 2021 10:00 uur
Ds. Vijko Top

Clemenskerk, Havelte en Online
zo 04 juli 2021 10:00 uur
Ds. W.H. Eringa, Leek

Clemenskerk, Havelte en Online
zo 11 juli 2021 10:00 uur
Ds. Aukje Westra

Clemenskerk, Havelte
zo 18 juli 2021 10:00 uur
Mw. T. Koster, Barneveld

Clemenskerk, Havelte
zo 25 juli 2021 10:00 uur
Dhr. P.T. van Engen, Noordwolde

Clemenskerk, Havelte
zo 01 aug 2021 10:00 uur
Mw. P. van der Zee, Havelte

Clemenskerk, Havelte
zo 08 aug 2021 10:00 uur
Ds. D. van Veen, Assen

Clemenskerk, Havelte
zo 15 aug 2021 10:00 uur
Ds. Vijko Top

Clemenskerk, Havelte
zo 22 aug 2021 10:00 uur
Ds. Aukje Westra

Clemenskerk, Havelte
zo 29 aug 2021 10:00 uur
Mw. L. Winters-Jonas, Kraggenburg

Clemenskerk, Havelte
zo 05 sept 2021 10:00 uur
Ds. Vijko Top

Clemenskerk, Havelte

Ook in de kerk

Agenda is leeg